IMG_0329.JPG
IMG_0329.JPG

Planetnyttig smaksensation från sverige


SCROLL DOWN

Planetnyttig smaksensation från sverige


Bärta är planetnyttig! Med det menar vi att Bärta kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, bättre fungerande ekosystem och genom ärtodlingen till och med ge näring åt våra jordar. Bärta har dessutom en rad positiva hälsoegenskaper.

planetnytta: hälsa


planetnytta: hälsa


Bärta är en hälsokur

En lågprocessad fullkornsprodukt där slutprodukten är nyttigare än den ursprungliga råvaran. Så kaxiga är vi när vi pratar om Bärta. Men vad menar vi med det? Vi tar det från början.

Fullkorn

Fullkorn eller whole foods innebär att hela fröet används. I vanligt vitt vetemjöl har man t ex siktat (silat) bort skalet men i fullkorsvetemjöl finns skalet kvar. Fördelarna med fullkorn är att det minskar risken för cancer och med sina långsamma kolhydrater ger ett jämnt blodsocker.

De flesta vegetariska produkter som finns på marknaden idag görs på ärtprotein, dvs ett isolat av ärtan där det som inte är protein har processats bort. Fördelen är att proteinhalten blir väldigt hög och det kan ju vara bra när man som vegan vill svara på frågan: Hur får du i dig protein då? Nackdelen är att vi blir av med en massa andra nyttigheter och smak. Det finns också studier som visar att om vi äter onödigt mycket protein bildas det giftiga ämnen i tarmen. Det kan alltså vara värt att fundera över hur mycket protein vi egentligen behöver.

Antinutrienter

Inget ont som inte har något gott med sig, men kanske också: inget gott som inte har något ont med sig. Antinutrienter är ämnen i maten som binder till mineraler och vitaminer och därmed minskar upptaget av viktiga näringsämnet. Antinutrienter finns framförallt i fullkornsprodukter, som alltså innehåller mer näringsämnen men samtidigt ämnen som gör att vi inte kan ta till oss nyttigheterna. Bli nu inte rädd! Fördelarna med fullkorn är större än nackdelarna och om du sitter i Sverige och läser det här är risken att du får i dig för lite näring väldigt liten. Samma egenskaper som minskar upptaget av mineraler minskar också risken för cancer genom att de just binder till mineraler i tarmen och minskar den oxidativa stressen.

För många kan fullkorn dock vara lite för tufft för magen och skada tarmens känsliga tarmvägg.

Med Bärta gör vi en fullkornsprodukt som samtidigt är snäll mot magen. Det gör vi genom att använda de traditionella metoderna: groddning och fermentering.

Den groddade ärtan Bärta

När ärtor, bönor och andra frön ligger i vila skyddas de av ämnen som sen bryts ner när det börjar växa, när fröet aktiveras/börjar gro. Det är det som är groddning och det är en metod som länge använts för att göra näringsämnen från olika frön tillgängliga för oss.

Den fermenterade ärtan Bärta

När vi fermenterar tar vi hjälp av mikroorganismer som förändrar den ursprungliga råvaran till någonting lite roligare, godare och nyttigare. När vi fermenterar Bärta använder vi frön från microsvampen Rhizopus. I Indonesien har Rhizopus använts i flera hundra år för att fermentera sojabönor till tempeh. Även fermenteringen har den effekten att den bryter ner antinutrienter. Microorganismerna käkar i sig de svårsmälta ämnena och kvar blir allt det goda. Dessutom bryter de ner själva smakämnena i mindre bitar som gör att fermenterade produkter smakar mer och bjuder på smakuplevelser som du inte hittar någon annanstans.

(Är Bärta en slags tempeh? Ja och nej. Ja, vi utgår från samma fermenteringsmetod. Nej, vanlig tempeh groddas inte och görs på skalade sojabönor. Bärta görs på hela ärtor, inklusive skalet vilket ger en annan smak och textur.)

Det är väldigt inne med fermenterat för de goda bakteriernas skull men Bärta ska inte ätas rå och bakterier dör när de hettas upp. Du får alltså inte i dig nyttiga bakterier av att äta Bärta. Däremot får du i dig fibrer, prebiotoika, som är det som de nyttiga, probiotiska bakterierna lever av och det spelar faktiskt större roll för tarmfloran att det finns prebiotika att käka av än att du tillför probiotiska bakterier. Utan prebiotika - ingen probiotika!

planetnytta: klimat


planetnytta: klimat


Bärta har låg klimatpåverkan och positiva miljöegenskaper

I utvecklingen av Bärta har utgångspunkten varit att skapa klimatsmart mat som kan räcka till för alla människor på jorden - i dag, såväl som om tusen år.

Ska vi klara av uppsatta klimatmål nationellt och internationellt behövs ett skifte där fler människor byter ut mer av köttet mot växtbaserat proteinintag. För att det ska kunna ske behövs ny mat som är klimatsmart, nyttig och vansinnigt god.

Av baljväxterna har svenska ärtor allra lägst klimatutsläpp, 0,2 Co2e/kg – mer än 100 gånger lägre än för nötkött och 50 gånger lägre än för ost. På så vis är ärtor bland det klimatsmartaste du kan äta.

Ärtodling har även en fantastisk förmåga att binda kväve från luften ner i marken vilket leder till bättre jordkvalitet och minskat behov av gödsling.

Planetnytta: ekologi


Planetnytta: ekologi


För oss räcker det inte med att vara klimatsmarta; vi ska vara planetnyttiga. I det ingår det att ta hand om ekosystemen och att närma oss en cirkulär ekonomi.

Ekologiskt

Enkelt sammanfattat är skillanden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk att konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte får användas i det ekologiska jordbruket. Det finns olika typer av ekologiska certifieringar som har lite olika regler men grunden är ändå giftfritt och utan konstgödsel.

Bekämpningsmedel

Vi tror inte att du kommer att dö av att äta en besprutad tomat. Möjligtvis kommer den som odlade tomaten att göra det men mängderna som finns kvar i tomaten när den hamnar på din tallrik är små. Vi förespråkar ett giftfritt jordbruk för att vi inte vill bidra till att öka halten gifter i jordar, sjöar och hav som annars riskerar skada djur- och växtliv (inklusive människor) under lång tid framöver. För inte så länge sedan sågs DDT som mänsklighetens räddning och belönades till och med med Nobelpriset. Sen uppmärksammade Rachel Carson oss på att fåglarna dog och människorna likaså. Nu håller glysfosatet på att göra en liknande resa. Vi menar att försiktighetsprincipen borde råda; att det är bäst att vara riktigt säker på att något inte är skadligt innan det börjar användas i stor skala.

Konstgödsel

är gödsel framställt genom industriella processer. Det behöver inte vara fel i sig men problemet är att det går åt mycket energi (ofta fossil) för att framställa gödslet och att gödslet är en ändlig resurs - det kommer att ta slut. Vi vill ha mer "av jorden är du kommen, jord ska du åter bli"-tänk. Näringsämnen och energi som används för att få människor och djur att växa bryts ner och används för att få nya generationer växter och djur att växa. Det är så ett välmående ekosystem fungerar och kan mätta sina invånare år efter år.