IMG_0329.JPG
IMG_0329.JPG

Planetnyttig smaksensation från sverige


SCROLL DOWN

Planetnyttig smaksensation från sverige


Bärta är planetnyttig! Med det menar vi att Bärta kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, ett bättre fungerande ekosystem och genom ärtodlingen till och med ge näring åt våra jordar. Bärta har dessutom en rad positiva hälsoegenskaper.

planetnytta: hälsa


planetnytta: hälsa


Bärta är en hälsokur

Med utgångspunkt i att maten ska räcka till alla människor på jorden har vi varit måna om att Bärta ska vara en maximalt hälsosam produkt. Bärta har en komplett proteinsammansättning och balans mellan alla nödvändiga aminosyror. Bärta är också en god källa till proteiner, vitaminer, mineraler och fibrer. Det är en lågprocessad fullkornsprodukt. Det finns inte många processade livsmedel där slutprodukten är nyttigare än den ursprungliga råvaran - men Bärta är just en sådan produkt.

När vi fermenterar Bärta tar vi hjälp av mikroorganismer som förändrar den ursprungliga råvaran till någonting lite roligare, godare och nyttigare. Fermenteringsprocessen gör den ursprungliga råvaran både nyttigare och mer lättsmält. Ämnen som hindrar näringsupptaget bryts ner och vi har möjlighet att ta tillvara en större del av de mineraler som finns i ärtorna. Ett hämmande ämne som bryts ner i fermenteringsprocessen är fytinsyra.

Bärta innehåller också naturlig prebiotika som gynnar en positiv tarmflora, vilket kan det bidra till en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

planetnytta: klimat


planetnytta: klimat


Bärta har låg klimat påverkan och positiva miljöegenskaper

I utvecklingen av Bärta har utgångspunkten varit att skapa klimatsmart mat som kan räcka till för alla människor på jorden - i dag, såväl som om tusen år.

Ska vi klara av uppsatta klimatmål nationellt och internationellt behövs ett skifte där fler människor byter ut mer av köttet mot växtbaserat proteinintag. För att det ska kunna ske behövs ny mat som är klimatsmart, nyttig och vansinnigt god. Med Bärta har vi lyckats!

Av baljväxterna har svenska ärtor allra lägst klimatutsläpp, 0,2 Co2e/kg – mer än 100 gånger lägre än för nötkött och 50 gånger lägre än för ost. På så vis är ärtor bland det klimatsmartaste du kan äta.

Ärtodling har även en fantastisk förmåga att binda kväve från luften ner i marken vilket leder till bättre jordkvalitet och minskat behov av gödsling.

Planetnytta: ekologi


Planetnytta: ekologi